Tamamen biyolojik küçük kanalizasyon arıtma tesisleri

Tamamen biyolojik küçük kanalizasyon arıtma tesisleri

Küçük kanalizasyon arıtma tesisleri evsel atık su ların temizliği için kullanılan tesislerdir. Kanalizasyon sistemine ve dolayısıyla belediye atıksu arıtma tesisinde atık su arıtımınteknik veya mali nedenlerle mümkün olmadığı durumlarda kullanılırlar.

Merkezi olmayan bazda bertaraf edilecek alanlar belediyeler tarafından belirlenir (atık su bertaraf konsepti). Bu alanlarda, toprak sahipleri küçük bir kanalizasyon arıtma tesisi veya drenajsız bir çukur tarafından uygun atık su bertaraf sağlamak gerekir.

Arıtılmış atık suyun bir su gövdesine boşaltılabilmesi için, müşterinin prensipte Su Bütçe Yasası’na (ülkeye özgü düzenlemelere uyulması gerekir) veya taşma nın bir kanala bağlı olması halinde kanalizasyon sistemi operatöründen giriş iznine sahip olması gerekir.