Kontrol teknolojisi

Roth kontrol teknolojisi – minimum maliyetle maksimum konfor
Yüzey ısıtma ve soğutma sistemleri, hava koşullarının ve kullanıcı gereksinimlerinin optimum şekilde uyarlanmasını sağlarken aynı zamanda maksimum verimlilik ve mümkün olan en iyi enerji kullanımını sağlar. Yüzey ısıtma ve soğutma sistemleri için EnEV’d

Roth kontrol teknolojisi – minimum maliyetle maksimum konfor

e z’ye bağlı olarak kontrol ve regülasyon cihazları bulunmaktadır. B. Dış sıcaklık ve zaman ve oda sıcaklık kontrolü zorunludur.

Roth kontrol teknolojisinin bileşenleri belirtilen gereksinimleri karşılar ve Roth yüzey ısıtma ve soğutma sistemlerinin çalışma moduna en uygun şekilde uyarlanır.

Elbette, Roth kontrol bileşenleri Roth garanti sertifikasında listelenen kapsamlı garanti hizmetleri ile Roth yüzey ısıtma ve soğutma sistemlerinin diğer sistem bileşenleri ile aynı şekilde kaplanır.